George Neagu

George Neagu

George este respectat pentru capacitatea sa de a integra cunoștințe științifice cu aplicabilitate practică în domeniul sănătății. Punctele sale de vedere sunt apreciate pentru claritate și fundamentare solidă.